Δημήτρης Μητσοτάκης: Οι εργαζόμενοι σήμερα γ…ούνται για να τα βγάλουν πέρα