Δυναμική συναυλία οικονομικής ενίσχυσης από ΛΕΞ, Anser κι άλλους στη Γεωπονική