Δύο ακόμη εργατικά ατυχήματα με διανομείς στη Θεσσαλονίκη – «Δεν είμαστε αναλώσιμοι»