Δραματικές εκκλήσεις γιατρών στη Λάρισα: Δεν αντέχουμε – Πολεμάμε χωρίς όπλα!