Δρομοκαΐτειο: Συμβολικό κλείσιμο της εφημερίας – «Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε αποθήκη ψυχών»