Εδώ ο κόσμος καίγεται και… το αεροπλάνο της Aegean σχηματίζει το «200» πάνω από την Πελοπόννησο