Έφυγε από τη ζωή και η τελευταία από τις τρεις «γιαγιάδες της Συκαμνιάς»