Εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες πάνω από αρχαία ευρήματα, σε καμένες περιοχές της Εύβοιας