«Εικόνες πολέμου» με ασθενείς να στοιβάζονται στα επείγοντα και στον «Ευαγγελισμό»
902.GR