Εκδ. Καστανιώτη: Διακόψαμε κάθε συνεργασία με τον Β. Παπαθεοδώρου