Εκδηλώσεις στην Αθήνα για τα «55 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε»