Έκλεισε η πρώτη τάξη σε σχολείο μετά από κρούσματα στη Θεσσαλονίκη