Εκτός από βασανιστές, και ψεύτες οι αστυνομικοί στα Σεπόλια