Ελευθερίου για #MeToo: Να προστατευτεί η εργασία – Το «είμαστε όλοι μαζί» να αποκτήσει νομικό χαρακτήρα