Ελλάδα 2.0: Εικόνες ντροπής με «αυτοσχέδιο» χειρουργικό τραπέζι στο νοσοκομείο της Νίκαιας