Ελλάδα 2.0: Ένας μόνο υπολογιστής (του 1998) για ολόκληρο τμήμα στον ΕΦΚΑ Σερρών! (Video)