Ελλάδα 2.0 : Ετοιμόρροπο σχολείο στη Θεσσαλονίκη
GRTIMES