Ελλάδα 2.0: «Παγώνει» το νοσοκομείο Μυτιλήνης στο πλαίσιο της εξοικονόμησης