Ελλάδα: Ποδηγέτηση δημοσιογράφων, πατερναλισμός και φαλκίδευση της ενημέρωσης