Ελληνες, ο τρίτος πιο οικονομικά πιεσμένος λαός παγκοσμίως