Ενοίκια: 6 στους 10 πληρώνουν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους