Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Να δοθεί τέλος στη διακινδύνευση της ζωής του Δημάκη