Ενοχλεί τους ακροδεξιούς όποιος δεν είναι γόνος κι έχει άποψη!