Επιβεβαιώθηκε το γεύμα Μητσοτάκη, αντί για παραιτήσεις δεν αναμένεται… ούτε συγγνώμη