Εργατικά Σωματεία: Αποστολή αλληλεγγύης σε χωριά της Καρδίτσας και των Τρικάλων
902.GR