«Εξέχουσα» διάκριση της Ελλάδας: Δεύτερη στην ΕΕ σε υπερβάλλουσα θνητότητα