Φαινόμενο Smishing: “Διέρρευσε γυμνές μου φωτογραφίες και ζητούσε 1.000 ευρώ”