Για τους τρεις νεκρούς εργάτες: «Να σταματήσει η θυσία στον βωμό του κέρδους»