Γιατρός αρνήθηκε δωρεά για να είναι δίκαιος απέναντι στους συναδέλφους του