Γιατρός περπάτησε πέντε ώρες για να πάει στην εφημερία του!