Γυναίκα στην Κρήτη πετάει σκουπίδια από τον 2ο και λέει στην δημοτική καθαρίστρια «δουλειά σου είναι»