Γλυκά Νερά: Σήμερα η απόφαση για την προσωρινή επιμέλεια της μικρής Λυδίας