«Γρηγόρη μου, τις μυρουδιές να μην τις εσκορπίσεις…»