Η αλληλεγγύη του κόσμου βοήθησε και βοηθά τον Θύμιο στο ταξίδι ιατρικής αποκατάστασής του