«Η ανεργία θα αυξηθεί, το χρέος θα αυξηθεί, το εισόδημα των πολιτών θα συρρικνωθεί»