Η Μπίκα προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο , μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)