Η ιστορία των εθνικών ευεργετών, ένα τεράστιο ψέμα