Η κυβέρνηση καλεί τους φαντάρους να προσληφθούν στην πανεπιστημιακή αστυνομία