Η κυβέρνηση ετοιμάζει εφαρμογή για χρονομετρημένη «άδεια εξόδου»