Η πορεία κατά της αστυνομικής βίας στη Νίκαια διαλύθηκε με χημικά!