Η σήψη της «αριστείας»: Χτύπησαν την κόρη τους επειδή δεν πήρε πτυχίο Αγγλικών