«Η Σοφία Νικολάου θα κληθεί να επανορθώσει δικαστικά»