Ιδιόχειρο ευχαριστήριο σημείωμα από τον Βασίλη Δημάκη σε όσους του συμπαραστάθηκαν