Ινστιτούτο ΕΝΑ: Ασύμμετρη η ανάπτυξη της χώρας, οξύνθηκαν οι ανισότητες