«Υπάρχουν περιπτώσεις που οι ομάδες καταστολής λειτουργούν ως τάγματα θανάτου»