Υποχρεωτική συνεπιμέλεια: Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία διαψεύδει ότι κλήθηκε από την Πολιτεία