Ιπποκράτειο: «Το βάρος στις πλάτες μας είναι δυσανάλογο, δεν είμαστε ήρωες, ούτε μηχανές»