ΗΣΑΠ: «Πήγα να ρίξω νερό για να βοηθήσω» υποστήριξε ο κατηγορούμενος με το μπιτόνι
Χ SCREENSHOT