Ισότητα στο γάμο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ζητούν 12 Καλλιτέχνες