Κ. Ρένεση: Η σημερινή κοινωνία έχει αποδεκατίσει την έννοια της κοινότητας
KLELIA RENESI A / FACEBOOK